Loonadministratie

Heb je personeel in dienst? Dat is fijn, maar het geeft ook een hoop rompslomp. Een goede baas zorgt voor een optimale loonadministratie. En daar helpen we je graag bij.
Een goede baas laat z’n loonadministratie verzorgen door A&P Finance Control.

Als werkgever ben je zuinig op je personeel. Je wilt op tijd en correct het afgesproken salaris betalen en de juiste premies afdragen. Dat is niet zo eenvoudig als het klinkt. Salarisadministratie is een vak apart. Gelukkig heeft A&P Finance Control er verstand van. Wij kunnen je complete loonadministratie uit handen nemen. Zodat je personeel tevreden is, net als de fiscus, de sociale verzekeringsbank, het pensioenfonds etc. etc.

Je loonadministratie verzorgd door A&P, zo werkt dat
A&P Finance Control zorgt dat voor elk personeelslid 4-wekelijks of maandelijks een salarisstrook wordt opgemaakt, waarop het juiste nettoloon wordt berekend. Daarvoor houden we in de loonadministratie rekening met alle inhoudingen, werkgeversbijdragen, sociale verzekeringspremies en pensioenbijdragen. Ook de regels uit de geldende CAO nemen we mee. Zo betaal je altijd het juiste nettoloon en draag je de juiste bedragen af.
Wij verzorgen natuurlijk ook de verplichte jaaropgaven voor je personeelsleden én we verwerken alle gebeurtenissen in de loonadministratie in je boekhouding.