Belastingaangiftes

Omzetbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting… Je ziet al gauw door de bomen het bos niet meer. En voor je het weet maak je een fout. Of betaal je te veel. Laat je aangifte daarom over aan de professionals van A&P Finance Control.

A&P Finance Control doet je aangifte met verstand van zaken. Dat scheelt jou tijd én geld!

Als ondernemer kun je met heel wat verschillende soorten belasting te maken krijgen. De ene lijkt nog ingewikkelder dan de andere. Voor ons ligt dat anders. Wij kennen wet- en regelgeving en weten precies wat wel en niet mag of moet. Met jouw input en onze expertise mag je erop rekenen dat elke aangifte klopt en dat je echt niet meer betaalt dan nodig is.

Welke aangiftes kan A&P Finance Control voor je verzorgen?

Omzetbelasting- of BTW-aangifte (maandelijks of per kwartaal)
Je brengt je klanten BTW in rekening en jij betaalt BTW aan je leveranciers. Het saldo van de ontvangen minus de betaalde BTW is het bedrag dat je moet betalen aan, of terugkrijg van, de Belastingdienst.
Dat klinkt eenvoudig, maar het ligt meestal net wat ingewikkelder. Wij van A&P Finance Control weten precies welke omzetbelasting niet en welke wel in aanmerking komt voor aftrek. Uit onze ervaring blijkt dat je aangifte uitbesteden vaak betekent dat je minder BTW betaalt. Je bespaart dan niet alleen tijd, maar ook geld.

Loonheffing (4-wekelijks of maandelijks)
Heb je mensen in dienst? Dan moet je loonheffing afdragen aan de Belastingdienst. Loonheffing is de verzamelnaam voor loonbelasting en sociale verzekeringspremies. De hoogte van de loonheffing blijkt maandelijks uit de loonadministratie en moet ook iedere maand betaald worden. A&P Finance Control kan je elke maand precies vertellen hoeveel je moet betalen aan de belastingdienst en welk betalingskenmerk daarbij hoort.

Inkomstenbelasting (jaarlijks)
De winst uit je onderneming is de basis voor de inkomstenbelasting. Je rekent het af met de Belastingdienst. In de aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers worden de cijfers uit de Balans en Winst- en Verliesrekening van het afgelopen jaar opgenomen. Hoe komt A&P Finance Control aan die cijfers? Die halen we uit de boekhouding die we voor jou gevoerd hebben.

Vennootschapsbelasting (jaarlijks)
Heb je gekozen voor de Besloten Vennootschap (BV) als bedrijfsvorm? Dan reken je de winst van de BV af door de vennootschapsbelastingaangifte. De cijfers die wij als A&P Finance Control hiervoor gebruiken zijn ook de Balans en Winst- en Verliesrekening uit de boekhouding.

Heb je vragen over belastingaangifte? Bel met A&P Finance Control of mail naar info@ap-finance.nl